051 31 23 25

mail ons

Français  On parle Français!

Français  We speak English!

ballon
051 31 23 25 - info@warmeluchtballon.be - Français - Français

Privacy beleid en gebruik van Cookies

FLYBIRD bv hecht groot belang aan uw privacy. Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze websites en webshops en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:
Verwerking van gegevens
Flybird bv verklaart dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenkomst met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR) die inging op 25/5/2018.
Flybird bv gebruikt uw gegevens enkel voor:
• Het aanmaken van een account en uitvoeren van onze overeenkomsten
• Het leveren van diensten middels de boekings online applicatie of contactformulier
• Betalingen via onze webshops gaan via een erkende beveiligde betalingsprovider die als verwerker zelf verantwoordelijk is voor de goede werking en beveiliging van zijn online betalingssysteem (zie https://www.mollie.com/be/)
• Het leveren van ondersteuning rond het gebruik van onze diensten
• Het verzenden van facturen en vorderen van betalingen (zie https://www.numnum.be/)
• Het optimaliseren en beheren van de kwaliteit van onze websites en online applicaties
• Het genereren van statistieken rond gebruik van onze online applicatie en website, om de dienstverlening te optimaliseren.
De gebruiker kan bij Flybird bv te allen tijde zijn eigen gebruiker gegevens bekijken en wijzigen. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FLYBIRD bv, Barzestraat 45,
B-8531 Hulste (Harelbeke), info@flybird.be alles regelen.
FLYBIRD bv verbindt er zich toe om de persoonsgegevens op een afdoende fysieke, technologische en organisatorische manier te beveiligen om misbruik, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang van uw gegevens te voorkomen. Wij garanderen dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven of verkopen aan derden. Flybird bv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze websites permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Bewaartermijn
Flybird bv bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door wettelijke bepalingen.
Rechten van onze gebruikers
U kan als gebruiker te allen tijde beroep doen op uw privacy rechten, door te contact met ons op te nemen via info@flybird.be . Deze rechten omvatten o.a.:

  • Recht tot toegang van uw gegevens
  • Recht op rechtzetting en aanpassen van uw gegevens
  • Recht om uw gegevens te laten verwijderen
  • Recht om uw gegevens niet langer te laten verwerken
  • Recht tot overdracht van uw gegevens
  • Recht tot neerleggen van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens


Het gebruik van “cookies”: Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.