051 31 23 25

mail ons

Français  On parle Français!

Français  We speak English!

ballon
051 31 23 25 - info@warmeluchtballon.be - Français - Français

Website Disclaimer + Privacy STATEMENT

FLYBIRD bv

Deze website is eigendom van Flybird bv, Barzestraat 45, B-8531 Hulste (Harelbeke)
Telefoon: 051-312 325 E-mail: info@flybird.be
Ondernemingsnummer:  BTW BE 0444.125.782       RPR: Kortrijk      Oprichtingsdatum: 23-5-1991

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
Intellectuele eigendomsrechten: De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, foto’s, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Flybird bv of rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid: De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Flybird bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Flybird bv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Flybird bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@flybird.be.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Flybird bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Fybird bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Flybird bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken: Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacy beleid:  FLYbird bv, hecht groot belang aan uw privacy. Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:
Verwerking van gegevens
Flybird bv verklaart dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenkomst met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR) die inging op 25/5/2018.
Flybird bv gebruikt uw gegevens enkel voor:
• Het aanmaken van een account en uitvoeren van onze overeenkomsten
• Het leveren van diensten middels de boekings online applicatie of contactformulier
• Betalingen via onze webshop gaan via een erkende beveiligde betalingsprovider die als verwerker zelf verantwoordelijk is voor de goede werking en beveiliging van zijn online betalingssysteem (zie https://www.mollie.com/be/)
• Het leveren van ondersteuning rond het gebruik van onze diensten
• Het verzenden van facturen en vorderen van betalingen (zie https://www.numnum.be/)
• Het optimaliseren en beheren van de kwaliteit van onze websites en online applicaties
• Het genereren van statistieken rond gebruik van onze online applicatie en website, om de dienstverlening te optimaliseren.
De gebruiker kan bij Flybird bv te allen tijde zijn eigen gebruiker gegevens bekijken en wijzigen. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Flybird bv, Barzestraat 45, B-8531 Hulste (Harelbeke), info@flybird.be alles regelen.
Flybird bv verbindt er zich toe om de persoonsgegevens op een afdoende fysieke, technologische en organisatorische manier te beveiligen om misbruik, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang van uw gegevens te voorkomen. Wij garanderen dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven of verkopen aan derden. Flybird bv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Bewaartermijn
Flybird bv bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door wettelijke bepalingen.
Rechten van onze gebruikers
U kan als gebruiker te allen tijde beroep doen op uw privacy rechten, door te contact met ons op te nemen via info@flybird.be . Deze rechten omvatten o.a.:

  • Recht tot toegang van uw gegevens
  • Recht op rechtzetting en aanpassen van uw gegevens
  • Recht om uw gegevens te laten verwijderen
  • Recht om uw gegevens niet langer te laten verwerken
  • Recht tot overdracht van uw gegevens
  • Recht tot neerleggen van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens


Het gebruik van “cookies”:
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.